Η εταιρεία μας

ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΡΟΥΣΣΟΣ

Μια δυνατή ομάδα με πάθος!
Η εταιρεία συμβούλων smartchoice job - Ναυτικά Πρακτορεία Ρούσσος δημιουργήθηκε από μια ομάδα στελεχών με μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στη διεκπεραίωση Ναυτιλιακών εργασιών.
Από το 1990 μετράει η εμπειρία των στελεχών μας στο χώρο της Ναυτιλίας.
Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της smartchoicejob αναλαμβάνουν κάθε είδους διεκπεραιώσεις, που αφορούν ναυτιλιακά θέματα με το ελάχιστο κόστος και σε ελάχιστο χρόνο.