Υπηρεσίες

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
- Πρακτορεύσεις Πλοίων όλων των κατηγοριών.
- Φυλάξεις Πλοίων.(Παροπλισμένα, προς Επισκευή, Κατασχεμένα. Αγκυροβολημένα.)
- Οχύρωση Πλοίων με ιδιωτικούς Φρουρούς Ασφαλείας -Ναυτιλιακή Ασφάλεια.
(Kόλπος Γουϊνέας-Nιγηρία -Ασία - Σομαλία - Ινδικός Ωκεανός.}
- Διεκπεραίωση Εργασιών Επιθεωρήσεων ΚΕΕΠ-ΤΚΕΠ-Νηογνώμονες.
- Διεκπεραίωση Εργασιών Κατάπλου, Απόπλου, Ναυτολογήσεις, Απολύσεις,
- Πληρωμάτων, Μεταφορά τους από και προς Αεροδρόμιο.
- Διεκπεραιώσεις Οργανισμών Λιμένων , Ύδρευσης, Πετρέλευσης, Διαχείριση
Στερεών, Υγρών Αποβλήτων, Τροφοδοσίες Τροφίμων, Αναλωσίμων και Ανταλλακτικών.

ΣΧΟΛΕΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ,
ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.
- Πλοιάρχων - Μηχανικών
- Αναλαμβάνουμε την εγγραφή σας σε κύκλους σπουδών, Πλοιάρχων, Μηχανικών, την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την παραλαβή των πιστοποιητικών, μετά την
ολοκλήρωση των σπουδών σας.
- Αναλαμβάνουμε την εγγραφή σας στη ΑΕΝ Ασττροπύργου ή στη ΑΕΝ
Μακεδονίας, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε τους κύκλους Σωστικών
- Η φοίτηση είναι δωρεάν και περιλαμβάνει τον κύκλο των βασικών (basic) και προχωρημένων (advance) σωστικών και πυροσβεστικών μέσων.
- Απαραίτητο πιστοποιητικό για κάθε ναυτικό.
- Αναλαμβάνουμε την εγγραφή σας σε Σχολή Ταχυπλόων Σκαφών Αναψυχής προκειμένου να εκπαιδευτείτε θεωρητικά και πρακτικά για να αποκτήσετε
- Αδεια Χειρηστή Ταχυπλόου Σκάφους.

.ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ - ΑΔΕΙΕΣ - ΠΤΥΧΙΑ
- Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες για την έκδοση, ανανέωση, και αναβάθμιση των πιστοποιητικών σας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς

.ΝΑΥΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ - ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.

-Αναλαμβάνουμε την Έκδοση , Επανέκδοση , Επαναπογραφή , Ναυτικών Φυλλαδίων όλων των βαθμίδων.
- Αναλαμβάνουμε την έκδοση Βιβλιάριου Υγείας ΕΦΚΑ ( Ν.Α.Τ. - Οίκος Ναύτου) του ασφαλισμένου ναυτικού
καθώς και των μελών της οικογένειας του.
- Αναλαμβάνουμε την συμπλήρωση και την κατάθεση αίτησης για οικογενειακό επίδομα Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.Α.Τ.)

- Αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξαγορά του στρατεύσιμου χρόνου, καθώς και της θαλάσσιας υπηρεσίας από τον Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.Α.Τ.) Υ Αναλαμβάνουμε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την καταμέτρηση, προετοιμασία, κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για τον τελικό έλεγχο, προκειμένου να εκδοθεί η σύνταξη από τον Ε.Φ.Κ.Α.
(Ν.Α.Τ.)

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ν.Ε.Π.Α. Ν.3182/2003 - Ν.959/1979 - Ν.89/1967
- Αναλαμβάνουμε την σύσταση Έναρξης Συγχώνευσης, Κοινοπραξίας και την Λύση Ναυτικών Εταιρειών.